Kebenaran dalam konteks Yohanes 8:32 ditujukkan pada pribadi Yesus sebagai satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Jikalau kita mengikuti ajaran-Nya yang telah tertuang dalam Injil serta dengan hening mendengarkan dan menjalankan kehendak Roh Kudus maka kita hidup dalam kebenaran akan Kristus. Sedangkan kemerdekaan lebih dimaksudkan pada lepas dari perbudakan dosa, roh jahat, hawa nafsu, ketamakan dan lain-lain. Mari kita renungkan bersama melalui video: