Rangkaian Post Tepas | Kevikepan Semarang

Temu Pastoral (Tepas) Kevikepan Semarang yang telah terlaksana pada tanggal 21 November 2022, dilanjutkan dengan pendampingan secara personal ke paroki-paroki. Pendampingan ini dilakukan oleh Romo FX. Sugiyana, Pr., selaku Vikep Semarang bersama dengan Tim Programasi Kevikepan yang dikemas dalam acara Post Tepas per Rayon. Post Tepas ini dilaksanakan sebanyak 5 kali sesuai dengan jumlah Rayon […]