Kerasulan Doa

Sejarah Kelahiran Kerasulan Doa (The Apostleship of Prayer) merupakan gerakan rohani internasional dalam Gereja Katolik. Kerasulan Doa bermula dari gerakan rohani para frater Jesuit di Vals, Perancis, pada tahun 1844. Mereka senantiasa menyediakan waktu untuk berdoa untuk berbagai macam kepentingan. Kerasulan Doa ini terus berkembang dan menjadi gerakan rohani bagi banyak umat. Dalam perjalanan waktu, […]