Saraséhan Kaping Papat BRAYAT BUNGAH LAN NGETOKAKÉ WOH ING JRONING URIP

Saraséhan Kaping Papat BRAYAT BUNGAH LAN NGETOKAKÉ WOH ING JRONING URIP Ancas Tujuan Umat kaparingan kekuatan ndadèkaké brayat dadi ragi paseksèning Injil ing tengahing masyarakat, sangsaya bungah lan bisa ngetokaké wohing katresnan. Cecala Salah sijining bab kang dadi kawigatèning Ardas yaiku supaya brayat-brayat katolik dadi “Seminari Dasar”. Iki ngemu teges manawa brayat iku dadi papan […]