Saraséhan Kapindho MRANATA BRAYAT MURIH TINEMU BECIK

Saraséhan Kapindho MRANATA BRAYAT MURIH TINEMU BECIK Ancas Tujuan Umat kaajak nglelimbang perluné mranata murih tinemu becik sarana nilar samubarang kang ala kang isih tinemu ana ing brayat Cecala Sajeroning pandemi covid-19 mesti baé tinemu prakara-prakara warna-warna kang ngosikaké urip bebrayatan. Kepara malah bisa uga prakara-prakara iku ndadèkaké dredah lan pasulayan. Ing sarasehan kapindho iki […]