Ketika sebuah doa tidak hanya berhenti pada sebuah rangkaian kata, disitulah terletak kekuatannya. Setiap katanya terkandung makna yang dalam. Mengerti dan kemudian menghayati setiap kata adalah kunci untuk sungguh mengalami kekuatan di balik doa yang didaraskan.