logokas2

Menyangkal Diri, Bagaimana Caranya? – Renungan APP 18 Februari 2021

“Setiap orang yang mau mengikut Aku, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Aku.” (Luk 9: 23)

Menjadi seorang murid Kristus: berani menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikuti Kristus. Menyangkal diri adalah sikap seorang murid untuk berani berkata “tidak” terhadap kehendak diri sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.

Mari kita merenungkan bersama bagaimana menyangkal diri untuk mengikuti Kristus melalui video di bawah ini:

Facebook
Twitter

Kabar lain