Kita telah dibaptis sehingga diangkat menjadi anak-anak Terang Kristus. Persoalan yang kerap kali dihadapi oleh Gereja yakni umat lebih memilih menjadi katolik pasif daripada aktif. Katolik pasif dapat yakni jika kita hanya sekadar datang ke Gereja dan menerima berkat Tuhan tetapi tidak mau membagikan berkat itu. Bagaimana mentransformasikan diri dari katolik pasif menjadi katolik aktif? Mari kita renungkan bersama di:

https://youtu.be/C-ykhXWsXt4